fbpx
हमसे जुड़ें

నేను స్వర్గానికి ఎలా వెళ్తాను?

अन्य भाषाएँ

నేను స్వర్గానికి ఎలా వెళ్తాను?

ఎవరు స్వర్గానికి వెళతారు?

సురేష్ కుటుంబం మతపరమైన సభకు హాజరయ్యారు. గురువు ప్రశ్నించాడు; స్వర్గానికి వెళ్లాలనుకునేవాళ్ళు చేయి ఎత్తండి.

సురేష్ భార్య మరియు అతని తల్లి త్వరగా చేతులు పైకి ఎత్తరు. అప్పుడు గురువు “నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్ళాలని అనుకోవట్లేద?” అని సురేష్ ని అడిగాడు. సురేష్ నవ్వుతూ అన్నాడు – ఈ ఇద్దరు వెళ్లిపోతే గురూజీ, నాకు ఇక్కడ స్వర్గం అవుతుంది

అవును మిత్రులారా, అందరూ తమ స్వర్గం గురించి లెక్కించి పెట్టుకున్నరు. ఎవరైనా వాళ్ళని స్వర్గానికి వెళ్తవ అని అడిగితే, చాలా మందికి సమాధానం అది; నేను అలా అనుకుంటున్నాను, బహుశా, లేదా నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను!

हमसे chat करें

నేను చదివిన మరియు విన్న కొన్ని ప్రపంచలోని అభిప్రాయాలు ఇవి:

1. గొప్ప పని చేయడం ద్వారా ఎవ్వరూ స్వర్గాన్ని పొందలేరు నేను కూడా కాదు – ఒక గొప్ప ప్రవక్త

2. నరకానికి మూడు ద్వారాలు కామం, కోపం మరియు దురాశ. ప్రతి తెలివైన వ్యక్తి తన ఆత్మకు హాని చేయకూడదనుకుంటే ఈ మూడు విషయాలను వదలివేయాలి – ధర్మ గురు

3. స్వర్గం మరియు నరకం ఒకటే; మరణం తరువాత మీ శరీరం మట్టి అవుతుంది; కానీ ఆత్మలో మీరు కలలో ఉన్నారు. కొన్ని పరిస్థితులు ఉంటాయి, అది మంచిది లేదా చెడు కావచ్చు, అది మీరు ఎంత త్వరగా ఆ స్థలం నుండి బయటకు వస్తారనే దానిపై ఆధారపడి ఉండవచ్చు మరియు కొత్త రూపంలో మళ్ళీ జన్మిస్తారు. మరియు మీరు సంతృప్తి చెందే వరకు ఈ చక్రం కొనసాగుతుంది!

మరియు స్వర్గం మరియు నరకం గురించి పుస్తకాలలో మరియు ఇంటర్నెట్లో చాలా సమాచారం మన చుట్టూ ఉంది

బైబిల్ దృక్కోణం నుండి కొన్ని ప్రాథమిక సత్యాలను తెలుసుకుందాం రండి.

  • స్వర్గం ఎలా ఉంటుంది?

కాశ్మీర్ భారతదేశంలో ఒక అందమైన ప్రదేశం (మీరు చూసినా, చూడకపోయినా), అదేవిధంగా బైబిల్ ప్రకారం, స్వర్గం కూడా ఒక స్థిర ప్రదేశం. భగవంతుడు నివసించే ప్రదేశం స్వర్గం.

  • స్వర్గం అంటే ఏమిటి?

బైబిల్ ప్రకారం, స్వర్గం దేవుడు నివసించే ప్రదేశం మరియు చాలా అందంగా ఉంది, బంగారు రహదారులు ఉన్నాయి, అక్కడి ద్వారాలు అందమైన మరియు విలువైన ముత్యాలతో నిండి ఉన్నాయి. అక్కడ కన్నీళ్లు ఉండవు లేదా ఏ రకమైన దు:ఖం ఉండదు.

(నరకం మండుతున్న అగ్ని సరస్సు, ఏడుపు మరియు కన్నీళ్ళు, ఎప్పటికీ అంతం కాని అగ్ని, శాశ్వతంగా శిక్షించే ప్రదేశం)

  • స్వర్గానికి ఎలా వెళ్ళాలి?

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా! యేసు క్రీస్తు, దేవుడు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు, సిలువపై మరణించాడు, మూడు రోజుల తరువాత లేచాడు మరియు నలభై రోజుల తరువాత 500 మంది పేద సాక్షుల ముందు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు.

ఈ మాటలు న్యాయం అనిపిస్తుంది కదు:

స్వర్గాన్ని సృష్టించిన దేవుడు.

స్వర్గంలో కూర్చున్న దేవుడు.

ఎవరు స్వర్గం నుండి భూమికి వచ్చారు.

తనే స్వర్గానికి మార్గం అయ్యాడు.

ఎవరు మన కళ్ళముందు తిరిగి స్వర్గానికి వెళ్ళారు.

స్వర్గంలో చోటు కల్పిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు.

అతను ఉండే చోటే మనం కూడా ఉంటాము.

రాజులాగే తిరిగి వస్తానని వాగ్దానం చేసినవాడు; అతనికి స్వర్గం యొక్క నిజం మాత్రమే తెలుసు!

డిగ్రీ లేదు! డబ్బులు లేవు! త్యాగం లేదు! బాధ లేదు! మోక్షం విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి దీనికి స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి ఏమీ అవసరం లేదు.

యేసు

हमसे chat करें
आगे पढ़ना जारी रखें
आप इन्हे भी पढ़ना पसंद करेंगे ...
To Top